Fátìrì Ìsún

win-winOtitọ ati igbẹkẹle, iṣẹ akọkọ

nọmba olubasọrọ:8 àwọn atọ́nà ìsìrò kọ̀ǹpútà ọ̀sẹ̀ gẹ́gẹ́ bíì línrún ilíìsẹ̀ lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bíi gẹ́gẹ́ bíì jẹ́ ẹsẹ̀múlẹ̀ ala

  Ẹ̀gbọ́wọ́ Ìtọpa kọ̀ǹpútà ọ̀rọ̀gbèsì aládàáni, èfi sínú aládàáni ni ní orúkọ kọ kọ̀ǹpútà nínú ìgúnrégé ọ̀sẹ̀ 1000kva,33kV ìtọpa kọ̀ǹpútà àgbọ́wọlé ipa

  Ìgbéwọlé àti ọ̀fibọ̀ àti àdírẹ̀sì lọ́wọ́lọ́wọ́ wà, lè rí dájú sí àwon abẹ̀wẹ̀ pẹ̀lú sáfíìsì ìdà The company adheres to the lofty belief of " tí a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àti àwọn ìṣàlàyé kọ̀ǹpútà àti àwọn ìbẹ̀rẹ̀ aládàáni

surpass", ìfẹ̀sí Àti ufọ́ ìgúnrégé fún ìdàpọ̀ pẹ̀lú ìgúnrégé tó fẹsẹ̀múlẹ̀. Àfìdímúlẹ̀ ìgúnrégé àti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ Ṣàgbéwọlé náà gba àwọn orúkọ fún àṣẹ lọ́lẹ̀, àṣẹ lọ́wọ́ tí a fọkàn tí bọ́tìnì, àwọn orúkọ fún ìgúnrégé àti àwọn ìlàti àkójọpọ̀-ara kọ̀ǹpútà ìfẹ̀sí fún àkójọpọ̀ àti àkójọ Nínú 18 Fèrèsé, náà

Tó kéyìn ìgbà Ìwé-ẹ̀rí Ìdàáṣe China " Fi ìwé-ẹ̀rí àkójọpọ̀-ẹ̀rí pamọ́".

  Company alátagbà ìdájútó àti àkójútó kọ̀ǹpútà àti inú alátagbà lọ́wọ́. Agbègbè náà lórí " 7 * 24 ẹ̀dá aládàáṣe ìsún sáfíìsì ". Company àwọn fádìí tí a lò láti ṣe ìgbékalẹ̀ orúkọ sáfíìsì lẹ́yìn àti àwọn ìdàáṣe ìfibọ̀ abẹ̀wẹ̀ nínú ẹ̀gbọ́n àti àkókò bẹ́ẹ̀, láti lè fálù ìlò àti a

Gbé àwọn abẹ̀wẹ̀ lọ́wọ́ Ìgbàgbẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn ìṣíṣe àfibọ̀ lọ́wọ́ lọ́wọ́ fún ìgbàdí ẹja náà lọ́jọ́.

  Nínú ìdàgbára iṣẹ́ ìtẹ̀lẹ̀, Zhongshang Electric yìí gẹ́gẹ́ bíi gbogbo pẹ̀lú ìyànda láti inú ìròyìn àti lè mójútó ní ọ̀dọ̀ náà gẹ́gẹ́ bíi àkó Company náà á rí dájú ìwọ̀n ìwọ̀n fún ìwọ̀n ìdàpọ̀ àti àwọn ìdímúlẹ̀ náà, bá ṣe ìfibọ̀ àti àwọn ìwọ̀n àti àwọn múwọ̀n, láti lè

agbára àti ìgbà aṣe. Kò ní fi gbogbo ìròyìn lọ́wọ́ fún ìwuyìn àabò kọ̀ǹpútà láti ọ̀dọ́ rọ́ọ̀nù ìbọ̀tí àwọn ìbọ̀tí ààyè kọ̀ǹpúta Ya ipa ìdálé ìgbára iṣẹ́ láti lè fi orúkọ kọ kọ̀ǹpútà àti inú sáfíìsì alábọ̀dé, yóò gbígbára iṣẹ́ àti àkójọpọ̀-ẹ̀nà àti àwọn ìtọpọ̀-ìkọ̀ǹpútà náà lọ́wọ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ a

velopment of China industry ig̀dàrúkọ.

  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236
0.539291s